You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Historiek

Het bedrijf werd opgericht in 1832 door Fransiscus Op de Beeck (1797-1872). In 1870 nam Amand Op de Beeck (1842-1926) het bedrijf van zijn vader over. In deze periode was de boomkwekerij reeds enkele hectaren groot en waren er al vaste arbeiders in dienst.

>

In 1899 werd de zaak overgelaten aan Amands 2 zonen: Gustaaf (1874-1955) en Jozef Op de Beeck (1878-1962), waarna het bedrijf een enorme expansie kende.

Rond 1910 waren er tientallen werknemers in dienst op een oppervlakte van 50ha. Aan deze groei kwam een einde tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Nadien hernam het bedrijfsleven en er kondigden zich gouden tijden aan. Het bedrijf groeide tot 70 ha. En had meer dan 100 vaste arbeiders in dienst. De rozenteelt nam een zeer belangrijke plaats in. De collectie bestond uit meer dan 900 variëteiten en er werden jaarlijkse ongeveer 1.000.000 rozenstruiken verhandeld.

Tijdens de wereldcrisis in de jaren '30 werden de planten moeilijk verkoopbaar en zowel de bedrijfsoppervlakte als het personeelsbestand moesten worden teruggeschroefd. Anno 1937 nam Armand Op de Beeck (1913-1992) het deel van zijn vader Gustaaf over. Jozef Op de Beeck handelde onder eigen naam verder tot 1952, waarna zijn bedrijf overgenomen werd door Antoon Van Pelt.

Na WOII deden technische en mechanische toepassingen hun intrede en werd het assortiment verkleind. De bebouwde oppervlakte bedroeg lange tijd 30ha. En bestond uit bos- en haagplantsoen, bomen en populieren. Ongeveer 60% van de productie werd geëxporteerd. Nederland, West-Duitsland en Frankrijk waren de grootste afnemers.

Armand Op de Beeck trok zich in 1978 uit de zaak terug en werd opgevolgd door zijn zonen Thierry (1949- ) en Luc (1951- ). Het bedrijf groeide gestaag verder en richtte zich meer en meer op de binnenlandse markt, met kwaliteit en service als belangrijkste peilers.

Luc Op de Beeck verlaat de boomkwekerij in 1992 en wordt opgevolgd door Thierry's zoon Philip (1971 - ), die de zesde generatie in het bedrijf zal vertegenwoordigen.