You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Kwaliteit

Kwaliteit

Wij garanderen een strenge sortering van onze planten. Dus: uniforme partijen, goede lengte-dikte verhouding, mooi wortelgestel met overvloedige haarwortels, tot onder beveerde haagplanten, bosplantsoen in erkende herkomsten. Kortom ons team van vakbekwame mensen waakt over onze kwaliteit.

Plant van hier

Kwaliteit

Wat?

‘Planten van Hier’ of autochtone planten zijn afstammelingen van bomen en struiken die na de laatste ijstijd spontaan in onze gebieden zijn gaan groeien en zich zeer goed aangepast hebben aan de bodem en de leefomstandigheden in onze streken.

Waarom?

Autochtone planten hebben zich eeuwenlang aangepast aan de lokale groeiomstandigheden waardoor ze over andere genetische eigenschappen beschikken dan niet-autochtone populaties van dezelfde soort. Omdat die overerfbare informatie heel waardevol is, mag ze niet verloren gaan en willen we de genetische diversiteit bewaren.

Autochtone bomen en struiken zijn ernstig bedreigd door ontbossing, bosfragmentering en intensief bosgebruik. Van heel wat soorten blijven er in Vlaanderen maar enkele restpopulaties over. Daarnaast worden die resterende autochtone populaties bedreigd doordat al te vaak niet-autochtone inheemse soorten worden aangeplant. Door inkruising gaat heel wat informatie over de genetische diversiteit verloren.

Om de resterende autochtone populaties van bomen en struiken de nodige kansen op behoud te geven, is het belangrijk dat de genetische diversiteit van de populaties zich verder kan ontwikkelen om sterker te staan in de toekomst. Dit kan door het beschermen van de restpopulaties en het zo veel mogelijk aanplanten van autochtoon plantmateriaal.

Van zaad tot plant:

Oogst

De zaden worden geoogst in door ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) beheerde zaadgaarden of op geselecteerde bomen en struiken die hier al generaties lang staan. Alle oogst wordt in een zaaddatabank bewaard zodat traceerbaarheid van zaad tot plant een feit is.

Opkweek

‘Planten van Hier’ worden met de grootste zorg opgekweekt. Wij kijken erop toe dat deze planten en zaden niet gemengd worden met niet-autochtone soorten en dat ook uit verschillende streken afkomstig materiaal niet gemengd wordt.

Handel

Bij levering zullen autochtone planten of ‘Planten van Hier’ steeds vergezeld worden van een herkomstcertificaat, zodat traceren mogelijk is.

Controle

Het plantmateriaal wordt vanaf de oogst tot en met de handel nauwgezet gecontroleerd. Oogstteams, kwekers en handelaars registreren hun handelingen en waarborgen zo de eigenheid van het label ‘Plant van Hier’.